Stomatolog.com.mk - Д-р Нечаковски - Вашиот стоматолог на интернет  
 
Локација
Работно време
Услуги
Персонал
Вработување
Контакт
PRESS
За сајтот..
Ласерска
терапија (LLLT)
Порцелански
изработки
Продолжување на
клиничката коронка
За хијалуронските
полнители (филери)
За амалгамските
пломби
Имплантација
на заби
Фокални
заболувања
За кариесот
Пародонтопатија
Градба на забите
Бременоста и
  забите
Исхраната и
кариесот
Атеросклероза
За проблемите со
виличниот зглоб
Страв од
стоматолог
За хигиената
на устата
Криви заби
Фиксни протетски
  изработки
Забни протези
..за пирсингот
..за млечните заби
..за пломбирањето
Кандидијаза
Дијастема
Забна ерозија
Естетска стоматологија
-
Master Card
 
VISA
-
-
Во Стоматолошката ординација
Д-р Нечаковски работат:

 

Д-р Александар Нечаковски,
доктор на стоматологија,
специјалист по стоматолошка протетика

Роден 1977 година. Дипломирал на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2002 година. Од 2002 работи во Стоматолошката ординација Д-р Нечаковски а од 2008 до 2011 година посетува пост-дипломскки студии - специјализација по стоматолошка протетика на Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Ко-автор е на неколку научни трудови, презентирани на конгреси во Македонија и во странство. Член на Европската Асоцијација за естетска стоматологија ESCD od 2017. Гостувал во едукативни ТВ и радио емисии од областа на стоматологијата и често објавува текстови на популарни теми од стоматологијата во весникот „24-часа Здравје“.
Сертифициран е за работа со имплантните системи Impla Schuеtz Dental (oд 2005), Straumann (од 2011) и BioHorizons (од 2014). Во периодот од 12.2020 до 07.2021 престојува во Вашингтон ДЦ, САД каде посетува практична обука од современи стоматолошки техники. Зборува Англиски, Грчки и Германски јазик.

Континуирана едукација:
2024.04.13 Македонско Стоматолошко Друштво МСД, Симпозиум на Здружението на специјалисти по Стоматолошка Протетика - Велес, Македонија
2023.11.08 SprintRay обука, д-р Милош Љубичиќ - Скопје, Македонија
2023.10.28 Симпозиум на Македонско Имплантолошко Здружение 2023 Гевгелија, Македонија
2023.10.07 Македонско Стоматолошко Друштво МСД, Здружение на специјалисти по Стоматолошка Протетика - Велес, Македонија
2023.10.01 University of Pennsylvania School of Dentistry Symposium - Рипалимосани, Италија
2023.06.10 Sirona Sirolaser Blue Training - Промедика Скопје, Македонија
2023.02.25 Симпозиум Ivoclar Competence in Esthetics - Скопје, Македонија
2021.11.12 Работилница - Клиничко продолжување на коронка (Crown lenghtening) во склад со биолошки особености на забните ткива - евалуација, проценка и хируршки протокол - Проф. Д-р Анета Атанасовска-Стојановска - Стоматолошки Факултет, УКИМ Скопје Македонија
2021.10.23 Симпозиум на Македонско Имплантолошко Здружение 2021- Скопје, Македонија
2021.04.10 Македонско Стоматолошко Друштво МСД Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Ургентни состојби и компликации во секојдневната стоматолошка пракса" - Скопје, Македонија
2021.01.13 Predictable and Contemporary Cosmetic Dentistry in the 21st Century: Even During COVID-19 - dr. Hugh Flax DDS, AAACD, MICOI
2020.10.1-4 19-ти Конгрес на стоматолозите на Србија - Белград, Србија
2020.09.12 Симпозиум на Друштвото на Доктори на Дентална Медицина на Македонија ДДДМ - Лица со посебни потреби-предизвици и протоколи - Скопје, Македонија
2019.11.30 Македонско Стоматолошко Друштво МСД Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Пародонтопатија од конзерватива до хирургија“ - Скопје, Македонија
2019.10.19 Симпозиум на Македонско Имплантолошко Здружение - Превенција на компликации во имплантологијата - Скопје, Македонија
2019.06.08 Minimally Invasive Cosmetic Dentistry - Shofu Dental - Dr. Kosmas Tolidis - Велес, Македонија
2019.06.08 Clinical update on reconstructive periodontal surgery - Botiss Academy - Prof.Dr. Adrian Kasaj - Скопје, Македонија
2019.03.30 IMPLA Multi Unit System Course - Dr. Freddi Zelener - Скопје, Македонија
2018.09.20 Еuropean Society of Cosmetic Dentistry Annual Meeting - Лисабон, Португалија
2018.06.01 Еuropean Society of Cosmetic Dentistry - First Study Club Macedonia, Скопје - предавач
2018.04.13 Kuraray Noritake - Скопје, Македонија
2018.04.14 3М Health Care Academy - Direct composite restorations in the estetic zone - Велес, Македонија
2017.09.21 Еuropean Society of Cosmetic Dentistry -14th Annual Meeting, Загреб, Хрватска
2016.09.05-06 Treatment Planning and Esthetic Rehabilitiation in Fixed Prosthodontics - Prof.Dr.Marko Jakovac, International Center for Dental Education -ICDE - Виена, Австрија
2016.11.19 Македонско Стоматолошко Друштво МСД Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Нови гледишта во пародонталната и оралната медицина“- Скопје, Македонија
2015.10.30-31 Patient-Centered Outcomes in Endodontics and Restorative Dentistry - Dr. Pasquale Venuti, Беневенто, Италија

Контакт:
тел. 070-395-362
е-mail: aleksandardsstomatolog.com.mk

 

д-р Александар Нечаковски

Д-р Eва Анастасова,
доктор на стоматологија

Родена 1990 година во Битола, завршува средно медицинско училиште во Битола. Дипломира на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2014 г. Како стоматолог волонтира во Итната стоматолошка служба во Битола од 2014, а од 2016 работи во ПЗУ Д-р Нечаковски. Редовно учествува на голем број симпозиуми од областа на стоматологијата во Македонија.

Континуирана едукација:
2024.03.09 „Реставративна стоматологија - од предизвик до секојдневие“ - Македонско Стоматолошко Друштво МСД, Здружение на специјалисти по болести на заби и ендодонтот, Скопје Македонија
2021.11.15 Работилница - Стоматолошки Факултет, УКИМ Скопје Македонија
2021.04.10 Македонско Стоматолошко Друштво МСД Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Ургентни состојби и компликации во секојдневната стоматолошка пракса" - Скопје, Македонија
2020.03.07 Друштво на Доктори на Дентална Медицина на Македонија ДДДММ - Актуелности во стоматологијата - Прилеп, Македонија
2020.02.22 Обука за хијалуронски филери од брендот Cytosial - Dr. Wolfgang Redka-Swoboda - Скопје, Македонија
2019.10.20 Обука за хијалуронски филери од брендот APRILINE - Д-р Ненад Станковиќ - Скопје, Македонија
2019.06.13 Elmex Едукативен Вебинар - Асс. Д-р Надја Бибова- Бугарија
2019.05.18 Еuropean Society of Cosmetic Dentistry - Study Club Macedonia - Клучни стратегии за естетска стоматологија - Скопје, Македонија
2018.12.15 Македонско Стоматолошко Друштво МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот „Поврзаност помеѓу оралното здравје и ортодонтскиот третман“, Скопје, Македонија
2018.12.15 Друштво на Доктори на Дентална Медицина на Македонија ДДДММ - Етернитас „Современи процедури во секојдневната пракса“ Проф.Д-р Сци Ана Миновска Битола, Македонија
2017.09.16 11ти Стоматолошки симпозиум Тиквеш 2017 -„Современи постапки во стоматологијата“ Кавадарци, Македонија
2016.11.19 Македонско Стоматолошко Друштво МСД - Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Нови гледишта во пародонталната и оралната медицина“- Скопје, Македонија
2016.11.12 Друштво на Доктори на Дентална Медицина на Македонија ДДДММ - „Актуелности во денталната медицина“ Струмица, Македонија

Контакт:
тел. 075-306-509
е-mail: eva.anastasovadsstomatolog.com.mkД-р Eва Анастасова
 

Д-р Христина Стојческа,
доктор на дентална медицинаа

Родена 1995 година во Битола. Завршува средното образование во гимназијата „Јосип Броз Тито“ – Битола и Стоматолошки факултет при Универзитет,, Гоце Делчев“- Штип во 2020. По дипломирањето, две години работи како стажант во ординации од општа стоматологија, ортодонција и орална хирургија каде го надоградува знаењето со практично искуство. Од 2023 е член на тимот на ПЗУ Д-р Нечаковски. Редовно посетува стручни предавања, обуки и симпозиуми за современа стоматологија .

Континуирана едукација:
2023.12.16 Протоколи во стоматолошката пракса кај лица со посебни потреби
2023.11.11 Симпозиум со меѓународно учество по дентална медицина „Современи пристапи во третманот на пациенти кои примаат антикоагулантни, антиагрегатни и антихипертензивни лекови“
2022.11.19 Симпозиум со меѓународно учество „Промени во усната празнина и лицевата регија-превенција, дијагностика и третман“
2021.11.20 Симпозиум “Инфекции во секојдневната стоматолошка пракса - новини во дијагностиката, третманот и превенцијата“
2021.04.10 Македонско Стоматолошко Друштво МСД Здружение на специјалисти по Болести на устата и пародонтот „Ургентни состојби и компликации во секојдневната стоматолошка пракса" - Скопје, Македонија
2019.03.28 Интернационален студентски конгрес „Digital vs. Analog”
2018.03.24 Стоматолошката научна пракса - денес и тука

Контакт:
тел. 075-306-509
е-mail: hristina.stojcheskadsstomatolog.com.mkД-р Христина Стојческа
 

Д-р Елена Вртковска,
доктор на дентална медицинаа

Родена 1992 година во Прилеп. Завршува средно образование во гимназијата „Мирче Ацев“ – Прилеп и Стоматолошки факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2019 година. По дипломирањето, работи како стажант во ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје и ПЗУ Д-р Нечаковски. Од 2023 е член на тимот на ПЗУ Д-р Нечаковски. Редовно посетува стручни предавања, обуки и симпозиуми за современа стоматологија .

Континуирана едукација:
2024.03.30 "Машинска ендодонција со системите на обработка на коренските канали" Perfect Dental Endodontics - Скопје, Македонија
2024.03.09 „Реставративна стоматологија - од предизвик до секојдневие“ - Македонско Стоматолошко Друштво МСД, Здружение на специјалисти по болести на заби и ендодонтот, Скопје Македонија

Контакт:
тел. 075-306-509
е-mail: elena.vrtkovskadsstomatolog.com.mk

 

     

Основач на Стоматолошката Ординација Д-р Нечаковски:Д-р Кирил Нечаковски,
доктор на стоматологија,
специјалист по стоматолошка протетика

Роден 1948 година, дипломирал на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1974. Во 1986 година специјализира Стоматолошка Протетика на Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Од 1974 до 1993 година работи во Медицинскиот Центар „Д-р Трифун Пановски“ во Битола на Одделението за Стоматолошка протетика.
Во 1993 година ја основа приватната стоматолошка ординација „Д-р Нечаковски“ во која работеше до неговото пензионирање во 2021 година.

Контакт:
тел. 070-312-264
е-mail: kirildsstomatolog.com.mk


 

 

Д-р Кирил Нечаковски

 

 


 

 


 
Стоматолошка ординација Д-р Нечаковски Ул. Филип Втори Македонски 54-1/1 Битола Тел. 047-254528, 070-312-264, 075-306-509